Výroční zpráva společnosti ORCID za rok 2023

ORCID je globální nezisková komunitní organizace, která je tvořena více než 1300 členskými organizacemi. V roce 2023 se novými členy stalo 145 organizací, přičemž 116 z těchto nových členů se připojilo v rámci konsorcií. V červnu 2023 vznikla také dvě nová konsorcia, přičemž jedním z nich je české národní centrum ORCID, které má momentálně 22 členů.

Členské organizace přidávají ověřené údaje na profily svých výzkumníků, čímž pomáhají k jejich jednoznačné identifikaci a propojení s jejich publikacemi a afiliacemi, a zároveň zvyšují důvěryhodnost těchto profilů.  Registr ORCID je otevřeným zdrojem profilových dat, která jsou propojena s téměř 5 400 systémy napříč vědeckým ekosystémem.

V roce 2023 byl spuštěn Certified Service Provider program, díky kterému mohou členské organizace využít hotové integrace do systémů, které používají. Program definuje osvědčené postupy pro integraci ORCID. Jedním z 10 certifikovaných poskytovatelů se stala také firma DERS se systémem OBD.

Někteří z certifikovaných poskytovatelů služeb ORCID byli představeni v rámci série webinářů “Enabling Value: Showcasing ORCID Enabled Scholarly Service Providers”. Pokračovala také série webinářů pro členské organizace “I’m a Member, Now What?!” V rámci těchto webinářů se mohou organizace dozvědět mj. o různých formách podpory, kterou mají k dispozici, naučit se, jak pracovat s členským portálem či s nástrojem Affiliation Manager, seznámí se s doporučenými pracovními postupy či materiály k propagaci ORCID iD.

Spolu s dalšími poskytovateli perzistentních identifikátorů Crossref, DataCite a ROR uspořádala společnost ORCID sérii webinářů a akcí v rámci kampaně „Better Together“. Také se podílela na publikaci „Guide for funders to support FAIR workflows„, jejímž cílem je pomoci poskytovatelům finančních prostředků ukázat, jak s pomocí perzistentních identifikátorů zefektivnit své pracovní postupy. 

Všechny webináře proběhly prostřednictvím platformy Zoom events, která podporuje tvorbu titulků ve různých jazycích, včetně češtiny, v přímém přenosu. 

Záznamy všech webinářů jsou dostupné na stránce ORCID On-Demand.

V roce 2023 jsme mohli zaznamenat některé změny na ORCID profilech. Jednalo se o sloučení kategorií “Členství”, “Služba”, “Zvaná pozice” a “Vyznamenání” do jediné sekce “Odborné aktivity”. Nově si také organizace mohou vizualizovat, jaké informace na profilu jsou přidány důvěryhodnými organizacemi.

Výzkumníci jsou také již při registraci na základě svého e-mailu vyzýváni k přidání informace o afiliaci na svůj profil. V roce 2024 je plánováno jim pak na základě afiliace navrhovat relevantní systémy, které mají integrován ORCID a mohou na jejich profil přidávat důvěryhodné informace.

V registru a na stránkách ORCID byl implementován nový správce souhlasu se soubory cookies, takže ORCID funguje v souladu s nejnovějšími předpisy o souborech cookie na celém světě, včetně směrnice EU o soukromí a elektronických komunikacích. Zároveň má ORCID nově i vlastního pověřence pro ochranu osobních údajů.

Celé znění výroční zprávy naleznete zde.

Věříme, že i v roce 2024 přibydou prostřednictvím národního centra ORCID nové členské organizace z České republiky a registr ORCID se propojí s dalšími systémy v českém prostředí vědy a výzkumu. Pokud se chce i Vaše instituce připojit k národnímu centru ORCID, kontaktujte nás na orcid@techlib.cz.