Mezinárodní konference o perzistentních identifikátorech PIDfest v NTK 11.-13. 6. 2024

Národní technická knihovna srdečně zve na mezinárodní konferenci věnovanou problematice perzistentních identifikátorů PIDfest pořádanou ve spolupráci s Australian Research Data Commons (ARDC) mezi dny 11. a 13. červnem.

PIDfest je třídenní mezinárodní konference plná přednášek, aktivit a workshopů zaměřených na to, jak mohou perzistentní identifikátory pomoci zajistit výzkumnou infrastrukturu světové kvality. Cílem této akce je spojit propagátory perzistentních identifikátorů, jejich uživatele a lídry z celého světa, aby vyřešili skutečné výzvy v oblasti zajištění infrastruktury, jejichž překonání umožní zlepšení vědecké komunikace a rozvoj výzkumu a inovací. Účastníci mohou očekávat energické diskuze zaměřené na nejrůznější aspekty propojující výzkumnou infrastrukturu a problematiku perzistentních identifikátorů.

Nejnovější informace o blížící se akci získáte nejlépe přihlášením se na mailing list s aktualitami.

Konference je spolufinancována z projektu CARDS.