ISBN pro knihy

ISBN (International Standard Book Number) je mezinárodní identifikátor – číselný kód sloužící v prostředí knižního trhu, knihoven a v neposlední řadě také v celosvětové vědecké komunitě k jednoznačné identifikaci konkrétního vydání knihy.

V případě, že kniha vychází v různých typech vazby a/nebo elektronických formátech (html, pdf, ePub apod. u e-knih a mp3, mp4 apod. u audioknih), v samostatně dostupných jazykových mutacích apod., každá z těchto verzí je identifikována unikátním ISBN. Každé další vydání je rovněž identifikováno unikátním ISBN.

Příklad zápisu identifikátoru ISBN v knize: ISBN 978-80-7050-748-3

Vrcholným celosvětovým orgánem systému ISBN je The International ISBN Agency v Londýně, která zpřístupňuje na svých webových stránkách mezinárodní adresář nakladatelů (Global Register of Publishers) obsahující také údaje o nakladatelích v České republice.

Českým vrcholným orgánem systému ISBN je Národní knihovna České republiky – Česká národní agentura ISBN a ISMN. Ta jediná je oprávněna přidělovat ISBN nakladatelům a vydavatelům sídlícím v České republice a své služby dodává bezplatně.

Identifikátor ISBN neposkytuje žádnou formu právní ani autorské ochrany.

Přítomnost či nepřítomnost identifikátoru ISBN v knize nemá vliv na povinnost odevzdat tzv. povinné výtisky do knihoven (viz https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/povinne-vytisky/pv).

Využití identifikátoru ISBN v celosvětovém systému čárových kódů

Díky dohodě mezi GS1 (dříve EAN International a Uniform Code Council) a Mezinárodní agenturou ISBN a Mezinárodní agenturou ISMN je možné převést ISBN do čárového kódu EAN-13, což činí z ISBN identifikátor kompatibilní s celosvětovým schématem čárových kódů.

Příklad tisku ISBN v symbolice čárového kódu EAN-13:

Čárové kódy pro knihy vydávané na fyzickém nosiči si lze vyžádat mailem v České národní agentuře ISBN a ISMN (isbn@nkp.cz).

Konzultace ohledně problematiky čárových kódů poskytuje organizace GS1 Czech Republic, která je jediným licencovaným pracovištěm pro registraci do systému GS1 na území České republiky.

V příručce „Systém GS1: lineární čárové kódy“ z produkce GS1 Czech Republic je grafikům k dispozici mimo jiné velice praktická kapitola „Časté chyby při realizaci symbolů“.

Související předpisy a příručky

Poslední aktualizace: 12. dubna 2024

Zdroj: Národní knihovna ČR