ORCID iD pro osoby

ORCID je zkratka pro „Open Researcher and Contributor IDentifier“. ORCID iD je trvalý identifikátor osob. Jedná se o šestnáctimístnou kombinaci čísel (příklad: https://orcid.org/0000-0002-3237-9305), která je mezinárodně uznávána jako standard pro jedinečnou a trvalou identifikaci všech osob zapojených do výzkumných a publikačních procesů ve vědě. ORCID iD umožňuje od sebe odlišit autory stejného nebo podobného jména, stejně jako vyřešit problémy spojené s uvedením jména v různých formách.

Každá osoba, která se podílí na procesu vědecké práce, může použít své ORCID iD k jasnému propojení se svými publikacemi, výzkumnými daty a dalšími produkty výzkumného procesu (např. výzkumným softwarem). Díky tomu jsou tyto objekty viditelné a spolehlivě propojené se svými tvůrci.

Používání ORCID iD je podporováno Evropskou komisí – je vyžadován v programu Horizon Europe, na publikační platformě Open Research Europe i v rámci infrastruktury European Open Science Cloud. ORCID iD je doporučeno uvádět u jmen tvůrců při odevzdávání dat o výsledcích výzkumu do Rejstříku informací o výsledcích (součást IS VaVaI).

ORCID iD je nutné uvádět, pokud autor publikuje u významných vydavatelů (Elsevier, Springer Nature, The Royal Society, Wiley, IEEE aj.) Důraz na využívání ORCID iD mezi vydavateli stále stoupá. 

ORCID iD je samozřejmě využitelný i při ukládání a sdílení výzkumných dat, jeho užití pomáhá naplnit FAIR principy. FAIR principy představují klíčové prvky nutné k efektivnímu nakládání s výzkumnými daty, jejich sdílení a opakovanému využití.

ORCID je kompatibilní se standardem ISO (ISO 27729).

Není vám něco jasné? Podívejte se na nejčastější dotazy k ORCID iD.

Výhody pro vědce

Identifikátor ORCID iD a s ním automaticky spojený profil výzkumníka využívají vědci zcela zdarma. ORCID iD lze snadno získat registrací na stránce https://orcid.org/register. Při registraci je třeba uvést pouze jméno a e-mailovou adresu.

ORCID iD umožňuje vědcům odlišit se od jiných výzkumníků stejného či podobného jména a jednoznačně se svou osobou propojit výstupy své vědecké činnosti (články, data, recenze a jiné). Pokud se jméno dané osoby v průběhu života změní, ORCID iD pomůže snížit negativní důsledky této změny.

Informace do svého profilu mohou výzkumníci přidávat manuálně, ale lze jej také propojit s jinými systémy (např. CrossRef, databáze Web of Science apod.) či identifikátory (Scopus ID, Publons) a zajistit tak automatickou aktualizaci profilu. U každé zapsané položky je pak uveden její původce – jde tak snadno vidět, zda si vědec informaci o publikaci na profil přidal sám, či zda tam byla přidána např. přímo nakladatelem či univerzitou.

Pokud je domovská instituce výzkumného pracovníka členem ORCID, může ji vědec dát svolení ke správě svého profilu a šetřit tak svůj čas. Informace tak budou nejen aktuální, ale i důvěryhodné a vědec bude mít více prostoru na samotnou výzkumnou činnost.

Vědec má stále plnou kontrolu nad svým profilem a určuje, jaké informace na něm jsou uvedeny a kdo je může vidět.

Využití v institucích

Organizace mohou integrovat identifikátory ORCID do svých repozitářů, systémů pro evidenci publikační činnosti a dalších systémů a pracovních postupů pomocí volně dostupného veřejného rozhraní pro programování aplikací ORCID (Application Programming Interface – API) nebo se mohou stát platícími členy ORCID a získat přístup k dalším funkcím, které nejsou součástí veřejného rozhraní API.

Integrace s interním systémem VŠ umožní validovat záznamy uvedené na profilu ORCID, které si tam např. vědec zadal ručně nebo které pochází z jiného zdroje. Tímto i informace nahrané z např. DataCite budou ověřené institucí. Taková data pak bude možné považovat za důvěryhodné a budou moci být použity při žádosti o grant, přípravě odeslání rukopisu aj. Záznamy se také mohou propisovat opačnou cestou, tedy z profilu ORCID do interního systému.

Členské API umožňuje po udělení práv od jednotlivých výzkumných pracovníků se přihlásit do jejich ORCID profilů a např. zajistit, že každý výzkumný pracovník bude mít ve svém profilu afiliaci příslušné vysoké školy/výzkumné organizace. A dále, že vysoká škola integruje ORCID identifikátory automatizovaným procesem a její výzkumní pracovníci je nebudou muset zadávat manuálně, čímž může dojít k chybě. 

Kontakt

Pro další informace o ORCID iD a možnostech podpory jeho využití ve Vaší instituci kontaktujte národní centrum ORCID na orcid@techlib.cz.

Poslední aktualizace: 16. října 2023