IGSN ID pro vzorky

IGSN ID (International Generic Sample Number) je jedinečný a trvalý identifikátor fyzických vzorků (např. hornin, vody, půdy). IGSN lze použít pro jednotlivý vzorek, kolekci vzorků nebo pro prvek reálného světa, z něhož byl vzorek odebrán. IGSN lze využít jako standardní metodu pro jejich identifikaci, citování a spolehlivou lokalizaci.

IGSN ID zachovává identitu vzorku, i když se přesouvá z laboratoře do laboratoře a údaje se objevují v různých publikacích, a odstraňuje tak nejednoznačnost, která vyplývá z podobných názvů vzorků. IGSN ID umožňuje výzkumným pracovníkům sledovat analytickou historii vzorku a navazovat na dříve shromážděné údaje. Kromě toho IGSN ID poskytuje propojení mezi různorodými údaji vytvořenými různými badateli a publikovanými v různých vědeckých článcích.

Příklad IGSN: SSH000SUA. Informace o tomto vzorku lze získat prostřednictvím URL adresy handle: http://hdl.handle.net/10273/SSH000SUA nebo DOI: https://doi.org/10273/SSH000SUA.

Digitální reprezentací vzorku materiálu je vstupní stránka, na které se zobrazuje popis vzorku identifikovaný pomocí IGSN ID. Prezentace metadat na vstupních stránkách se mezi portály často liší, měla by však obsahovat co nejvíce prvků, které zlepšují nalezitelnost a rozlišitelnost každého vzorku. Například: obrázky vzorků, mapy umístění vzorků, vztahy k jiným vzorkům, související údaje, publikace, organizace/osoby.

Přidělování IGSN ID

IGSN ID je provozován mezinárodní registrační agenturou IGSN e.V. (International Generic Sample Number Organization). Organizace, které chtějí přidělovat IGSN ID musí agentuře IGSN e.V. platit roční členský příspěvek. Díky partnerství mezi IGSN e.V. a DataCite lze nyní IGSN ID registrovat prostřednictvím DataCite a používat je v jakémkoli oboru k identifikaci fyzických objektů. IGSN ID tak můžete snadno přidělovat, pokud jste členy národního centra DOI.

Registrace identifikátoru IGSN ID pro vzorek materiálu propojuje fyzický svět s digitálním a vytváří dlouhodobou digitální stopu, která může přežít i samotný vzorek. Poskytuje důkaz, že vzorek existuje, a také uchovává informace, které pomáhají zajistit, aby se neztratily investice do výzkumu a podporují potenciální budoucí výzkum. To je důležité zejména u vzácných nebo unikátních vzorků.

IGSN ID lze vzorku materiálu přidělit v kterékoli fázi jeho životního cyklu, ale nejúčinnějším způsobem, jak se vyhnout nejednoznačnosti, je použít IGSN ID co nejdříve. Důrazně se doporučuje přidělit identifikátor IGSN vzorku materiálu při jeho „zrodu“, tj. jakmile je odebrán v terénu nebo syntetizován v laboratoři.

V metadatovém schématu DataCite umožňují identifikátory IGSN propojit vzorek materiálu s jinými entitami odkazem na jejich PID pomocí relatedIdentifier a popsat povahu vztahu se vzorkem prostřednictvím relationType. Identifikátory IGSN jsou také funkční odkazy, které lze začlenit do publikací a datových souborů a propojit je s kontextovými informacemi v online popisech vzorků uchovávaných v metadatových záznamech nebo na vstupních stránkách. Lze je také zahrnout do metadat datových sad, a umožnit tak jejich vyhledávání v repozitářích výzkumných dat a portálech sklízejících metadata.

Více o používání registraci IGSN ID naleznete na stránkách DataCite. Základní informace o používání IGSN ID se dozvíte také v záznamu webináře IGSN IDs – All Sample Types, All Disciplines.

Použité zdroje:
About IGSN IDs for Material Samples. DataCite Support [online]. Hannover: DataCite, 2023 [cit. 2023-08-08]. Dostupné z: https://support.datacite.org/docs/about-igsn-ids-for-material-samples
IGSN ID Use Cases. DataCite Support [online]. Hannover: DataCite, 2023 [cit. 2023-08-08]. Dostupné z: https://support.datacite.org/docs/igsn-id-use-cases