Národní centrum ORCID

Národní centrum ORCID (NC ORCID) bude zřízeno k 1. červnu 2023 k podpoře implementace a efektivního využívání  perzistentního identifikátoru ORCID iD v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v České republice.

NC ORCID bude fungovat pod Národním centrem pro perzistentní identifikátory (Centrum PID), jež je součástí Národní technické knihovny. 

Proč využít služby NC ORCID

Využívání služeb NC ORCID vaší organizaci zajistí:

  1. pokrytí poplatků u ORCID v letech 2023-2028 z projektu CARDS (NTK si vyhrazuje právo změnit výši podpory),
  2. přístup k plným funkcím prémiového členství ORCID za snížený poplatek – jedná se především o možnost využít integraci až do 5 různých systémů v rámci jedné instituce (integrace ORCID přináší možnost přidávat a aktualizovat informace na profilech ORCID za předpokladu získání souhlasu vlastníka ORCID iD), 
  3. možnost využívat nástroj Affiliation Manager, který umožňuje snadno přidávat do profilů autorů afiliaci příslušné organizace,
  4. prioritní administrativní, technickou i právní podporu ze strany ORCID a NTK,
  5. prostor pro sdílení zkušeností s integrací a využíváním ORCID v různých systémech.

Kdo může využít služby NC ORCID

Služby NC ORCID budou určeny vysokoškolským institucím, výzkumným organizacím a výzkum financujících agenturám, které integrují ORCID iD do svých systémů a podporují široké a efektivní využívání tohoto perzistentního identifikátoru výzkumníky v ČR. 

Kontakt

Chcete začít využívat služby NC ORCID? 

Přečtěte si informace pro zájemce a kontaktujte nás na orcid@techlib.cz.

Potřebujete se na něco zeptat?

Ostatní dotazy rádi zodpovíme na orcid@techlib.cz

Seznam individuálních členů ORCID a jejich integrací

InstituceIntegraceNávody
ČVUTCRIShttp://knihovna.cvut.cz/podpora-vedy/publikovani/orcid-na-cvut
MENDELUOBDhttps://uvis.mendelu.cz/orcid
UTB ve ZlíněRepozitářhttps://knihovna.utb.cz/veda-a-vyzkum/identifikatory-autora/orcid-id/
VŠB-TUOCRIShttps://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/publikovani/orcid/
VŠCHT PrahaOBD
VŠEDatabáze publikační činnosti
VUT v BrněCRIShttps://www.vut.cz/uk/podpora-publikovani/identifikatory/orcid