Časté dotazy – DOI

 1. Jak začít využívat služby národního centra DOI?
 2. Prostřednictvím které registrační agentury fungují služby národního centra DOI?
 3. Lze si přidělování DOI prostřednictvím DataCite vyzkoušet v testovacím prostředí?
 4. Jak získám přístup k účtu pro přidělování DOI prostřednictvím agentury DataCite?
 5. Jak mohu přidělovat DOI prostřednictvím agentury DataCite?
 6. Jsou API DataCite integrována do existujících systémů?
 7. Jaká metadata musím zadávat při přidělování DOI prostřednictvím DataCite?
 8. Mohu prostřednictvím DataCite přidělovat DOI pouze datovým sadám?
 9. Lze převést prefix a přidělená DOI k jiné registrační agentuře?
 10. Další dotazy?

1. Jak začít využívat služby národního centra DOI?

Pokud chcete využívat služby národního centra DOI, kontaktujte nás na doi@techlib.cz.

Než se rozhodnete nás kontaktovat, zkontrolujte, za Vaše instituce splňuje základní podmínky:

 • Reprezentujete vysokoškolskou instituci, výzkumnou a další neziskovou organizaci působící v oblasti vědy, výzkumu a inovací sídlící v České republice.
 • Vaše organizace produkuje v rámci své činnosti výzkumná data, datové sady a další výzkumné výsledky, kterým přiděluje či plánuje přidělovat identifikátory DOI.
 • Vaše organizace disponuje systémem, v němž můžete začít DOI výsledkům výzkumu přidělovat (např. repozitář).
 • Vaše organizace je připravena zajistit perzistenci (trvalost) registrovaných DOI, tj. dlouhodobě udržovat zejména aktuální URL stránky, kde se nachází informace o objektu – jeho metadata a místo uložení.
 • Vaše organizace je připravena zajistit registraci DOI včetně správných a dostatečných metadat.

Pro využívání služeb národního centra DOI vaše organizace podepíše smlouvu s NTK.

Služeb národního centra DOI lze začít využívat kdykoliv v průběhu kalendářního roku.

2. Prostřednictvím které registrační agentury fungují služby národního centra DOI?

Národní centrum DOI podporuje přidělování DOI prostřednictvím registrační agentury DataCite.

DataCite je globální nezisková organizace poskytující perzistentní identifikátory DOI vědeckým datům a dalším typům výstupů výzkumu. Cílem DataCite je přispět k větší dostupnosti a citovatelnosti dat a dalšího vědeckého obsahu. Zatímco výzkumné výstupy (digitální objekty) ukládají, spravují a zpřístupňují instituce, jež přidělují DOI prostřednictvím DataCite, organizace DataCite registruje jednotlivá DOI a metadata objektů včetně URL, na němž jsou trvale dostupné údaje o objektu a jeho dostupnosti.

3. Lze si přidělování DOI prostřednictvím DataCite vyzkoušet v testovacím prostředí?

Ano, pokud máte zájem o přístup k testovacímu prostředí, kontaktujte nás na doi@techlib.cz.

4. Jak získám přístup k účtu pro přidělování DOI prostřednictvím agentury DataCite?

Organizace užívající služeb národního centra DOI získají účet a přihlašovací údaje k němu od národního centra DOI pod Národní technickou knihovnou (kontaktní e-mail: doi@techlib.cz). 

Další účet národní centrum vytvoří pro každý repozitář, který uživatelská organizace spravuje a chce v něm přidělovat DOI.

5. Jak mohu přidělovat DOI prostřednictvím agentury DataCite?

Registrační agentura DataCite umožňuje DOI přidělovat jednotlivě prostřednictvím webového rozhraní Fabrica, kde je vygenerováno či ručně zadáno nové, jedinečné DOI spolu s příslušnými metadaty digitálního objektu.

Více o rozhraní Fabrica najdete zde: https://support.datacite.org/docs/doi-fabrica

DOI lze přidělovat a registrovat také dávkově pomocí rozhraní API, konkrétně DataCite REST API a DataCite MDS API. 

Dokumentace k REST API je k dispozici zde: https://support.datacite.org/docs/api, dokumentace k MDS API zde: https://support.datacite.org/docs/mds-api-guide.

6. Jsou API DataCite integrována do existujících systémů?

Ano, API DataCite jsou integrovány do těchto repozitářových platforem a CRIS systémů, v nichž je díky tomu možné přidělovat DOI bez použití rozhraní Fabrica:

 • Cayuse
 • Sataverse
 • dLibra
 • DSpace
 • EPrints
 • Figshare
 • Omeka S
 • Open Journal Systems (OJS)
 • Redivis
 • Ubiquity
 • Ex Libris Esploro
 • OMEGA-PSIR
 • Pure

Podívejte se na seznam firem, jež do svých produktů také integrují API DataCite.

7. Jaká metadata musím zadávat při přidělování DOI prostřednictvím DataCite?

Metadatové schéma registrační agentury DataCite určuje, které údaje jsou poskytované při přidělování DOI digitálnímu objektu povinně, které doporučeně a které jsou volitelné.

Povinně uváděné údaje jsou:

 • Identifier (= DOI)
 • Creator (= autor či autoři, lze uvést identifikátor osoby jako např. ORCID)
 • Title (= název)
 • Publisher (= entita, která objekt vlastní, publikuje, archivuje apod.)
 • PublicationYear (= rok, kdy je objekt publikován)
 • ResourceType (= typ objektu)

Více o metadatovém schématu DataCite.

8. Mohu prostřednictvím DataCite přidělovat DOI pouze datovým sadám?

Ne, metadatové schéma registrační agentury DataCite umožňuje přidělit DOI jakémukoliv digitálnímu objektu.

9. Lze převést prefix a přidělená DOI k jiné registrační agentuře?

Ano. Prefix lze převést k jiné registrační agentuře, již přidělená DOI je ale poté nutné znovu registrovat u zvolené registrační agentury.

Přesný popis procesu převodu (v angličtině).

10. Další dotazy?

Pokud máte jakýkoliv dotaz k přidělování DOI, národnímu centru DOI a jeho službám, kontaktujte nás na e-mailu: doi@techlib.cz