Další identifikátory

IGSN ID

IGSN ID (International Generic Sample Number) je jedinečný a trvalý identifikátor fyzických vzorků (např. hornin, vody, půdy). IGSN lze využít jako standardní metodu pro jejich identifikaci, citování a spolehlivou lokalizaci.

IGSN je provozován mezinárodní registrační agenturou IGSN e.V. (International Generic Sample Number Organization). Organizace, které chtějí přidělovat IGSN musí agentuře IGSN e.V. platit roční členský příspěvek. Díky partnerství mezi IGSN e.V. a DataCite lze nyní IGSN ID registrovat také prostřednictvím DataCite a používat je v jakémkoli oboru k identifikaci fyzických objektů.

RAiD

RAiD (Research Activity Identifier) je trvalý a globálně jedinečný identifikátor výzkumných projektů. RAiD je poskytován bezplatně organizací Australian Research Data Commons (ARDC). 

RAiD pomáhá sledovat, kdo se na projektu podílí, kdo jej financuje, jaké jsou výstupy z projektu i jaké nástroje byly použity. RAiD tak umožňuje shromáždit všechny informace související s výzkumným projektem na jednom místě.

RAiD je založen na systému handle. Handle RAiD se přiřazuje prostřednictvím rozhraní RAiD API pomocí služby  ARDC Handle Service či prostřednictvím RAiD User Dashboard

Stejně jako ORCID obsahuje RAiD modifikovatelný záznam a možnost přidávat nebo měnit obsah bez nutnosti verzování samotného ID. Každá nová položka je označena časovým razítkem. Kromě toho je zachycen zdroj nových informací, pokud je k dispozici.

RAiD nabízí flexibilní správu otevřenosti, přičemž citlivé údaje mohou zůstat uzavřené.

Metadata obsahují popisné informace o projektu (např. granty, organizace, spolupracovníky, články apod.). Součástí metadat mohou být i jiné perzistentní identifikátory – například ORCID pro výzkumné pracovníky spojené s projektem, DOI pro financující granty, ROR pro výzkumné instituce. 


Informace o dalších perzistentních identifikátorech budeme postupně doplňovat.
Dotazy či komentáře nám můžete poslat na identifikatory@techlib.cz.