Další identifikátory

RAiD

RAiD (Research Activity Identifier) je trvalý a globálně jedinečný identifikátor výzkumných aktivit či projektů. Za vývojem systému RAiD stojí organizace Australian Research Data Commons (ARDC), která je jeho globální registrační autoritou. 

RAiD má za cíl pomoci soustředit na jednom místě a sledovat v čase zásadní informace o výzkumných aktivitách, resp. projektech – např. které organizace a kteří výzkumníci se na nich podíleli a v jakých rolích, kterými poskytovateli financí byly projekty podpořeny, kterými granty, jaké jsou jejich výstupy (články, datové sady atd.) RAiD propojuje stávající perzistentní identifikátory výzkumných pracovníků, institucí, výstupů ad. s klíčovými informacemi o projektu a vytváří tak jeho časovou osu. Shromáždění informací z průběhu celého životního cyklu výzkumu má umožnit jasně popsat vztahy všech dotčených entit a mimo jiné zjednodušit vykazování a hodnocení výsledků a dopadů výzkumných činností či projektu.

Pro zajištění služeb RAiD došlo v březnu 2024 k navázání strategického partnerství mezi ARDC a registrační agenturou pro DOI Datacite. V této souvislosti aktuálně dochází k dynamickému vývoji. Národní centrum pro perzistentní identifikátory dění kolem RAiD sleduje a informuje o něm v rámci aktualizací a novinek tohoto webu. Během několika následujících měsíců by mělo být jasnější, zda může využití RAiD českými výzkumnými organizacemi podpořit – jak metodicky a administrativně, tak finančně – služba národního centra DOI.

Pokud máte o využití identifikátoru RAiD zájem, dejte nám prosím vědět na identifikatory@techlib.cz.

Poslední aktualizace: 10. července 2024

Použité zdroje:
AUSTRALIAN RESEARCH DATA COMMONS. RAiD. Online. c2024, 2024. Dostupné z: https://www.raid.org.au. [cit. 2024-07-10].
AUSTRALIAN RESEARCH DATA COMMONS. RAiD documentation. Online. C2023. Dostupné z: https://documentation.raid.org/raid/. [cit. 2024-07-10].
DATACITE. RAiD. Online. 2024. Dostupné z: https://datacite.org/raid. [cit. 2024-07-10].
DATACITE. DataCite & ARDC Announce Partnership to Deliver the RAiD Service. Online. 2024. Dostupné z: https://doi.org/10.5438/tk44-dq06. [cit. 2024-07-10].


Informace o dalších perzistentních identifikátorech budeme postupně doplňovat.
Dotazy či komentáře nám můžete poslat na identifikatory@techlib.cz.