ROR pro organizace

ROR je zkratka pro Research Organization Registry (registr výzkumných organizací). Registr výzkumných organizací (ROR) je iniciativa California Digital Library, Crossref a DataCite. Cílem je poskytnout jedinečný a trvalý identifikátor, který umožňuje snadno rozlišit výzkumné organizace mezi sebou. Organizace mohou změnit svůj název, slučovat se, rozdělovat se, ukončit činnost i znovu vzniknout. Názvy organizací se často uvádějí v různých formátech a ROR napomáhá tomu, aby bylo organizaci vždy možné jednoznačně identifikovat.

Záznamy registru ROR obsahují jedinečné ID každé organizace spolu s dalšími metadaty o každé organizaci, která usnadňují vyhledávání a rozlišování. ID ROR je vyjádřeno jako adresa URL, která vede k záznamu organizace. Údaje registru jsou průběžně aktualizovány a zpřístupňovány ve vyhledávacím rozhraní, rozhraní API a výpisu dat. Nové verze jsou k dispozici přibližně každý měsíc.

Identifikátory ROR jsou speciálně navrženy tak, aby je bylo možné implementovat do jakéhokoli systému, který zachycuje institucionální příslušnost, a aby umožnily propojení (prostřednictvím trvalých identifikátorů a síťové výzkumné infrastruktury) mezi výzkumnými organizacemi, výstupy výzkumu a výzkumnými pracovníky.

ROR se používá jako součást metadat u DOI i ORCID.

ROR je komunitně řízený, otevřený (metadata jsou zveřejněna pod licencí CC0) identifikátor. Využívání ROR je bezplatné.

Více o ROR se můžete dozvědět z videa „The ABCs of ROR: Understanding and Using Open Identifiers for Affiliations“ nebo na některém z pravidelných online setkání ROR komunity.

Použité zdroje:
Research Organization Registry (ROR) [online]. Oakland: California Digital Library, Crossref, and DataCite, 2023 [cit. 2023-08-08]. Dostupné z: https://ror.org/
COMMUNITY, ROR. ROR Data [online]. B.m.: figshare. 4. prosinec 2019 [cit. 2023-08-08]. Dostupné z: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.4596503.v9