DOI pro objekty

DOI (Digital Object Identifier) je digitální identifikátor objektů v digitálním prostředí. Objektem mohou být například články, datové sady a další typy obsahu. Díky DOI jsou tyto výstupy jednoznačně identifikovatelné, dohledatelné, jednoduše citovatelné a opakovaně použitelné. 

Spolu s každým DOI přiděleným digitálnímu objektu se registrují metadata, která objekt popisují, a URL, na němž jsou trvale dostupná metadata a informace o tom, kde je objekt dostupný. I když je tedy objekt přesunut na jiné než původní místo, DOI stále odkazuje na aktuální informaci o tom, kde lze objekt nalézt.

Identifikátor DOI je alfanumerický kód, který obsahuje:
– adresu: https://doi.org/
– předponu (prefix) – začíná vždy “10.”, označuje organizaci či repozitář, který DOI přiděluje
– příponu – označuje konkrétní digitální objekt

Identifikátor DOI

Syntaxe a další funkční komponenty systému DOI  je specifikována standardem ISO 26324:2022

Registrační agentury

Systém DOI vznikl v roce 1997, stejný rok byla založena Mezinárodní nadace DOI (International DOI® Foundation), která jej zaštiťuje. Pod nadací vznikají tzv. registrační agentury.

Registrační agentury zajišťují služby pro instituce přidělující DOI jako například přidělování předpon, registrace DOI, poskytování infrastruktury, která umožňuje registrovat a aktualizovat metadata digitálních objektů.

Agentury pak mohou poskytovat i další služby s přidanou hodnotou jako např. vyhledávání v metadatech objektů s přiděleným DOI.

Crossref je největší registrační agenturou pro přidělování DOI. Zaměřuje se na přidělování DOI v publikačním procesu typicky u nakladatelů. Crossref tak využijí např. univerzitní nakladatelství a odborné časopisy pro přidělování DOI knihám či článkům v časopisech.

Registrační agentura DataCite se oproti tomu zaměřuje na přidělování DOI objektům, které neprošly klasickým vydavatelským procesem, jako jsou datové sady, závěrečné práce, reporty apod. DataCite tak umožňuje přidělit DOI např. datové sadě, která slouží jako podklad k publikovanému článku, čímž je možné tyto dva výstupy snadno propojit. 

Tento rozhodovací strom ukazuje, která agentura je vhodnější pro který kontext. Organizace mohou využívat služeb obou registračních agentur najednou.

Metadata DOI registrační agentury DataCite a o souvisejících entit (DOI přidělených prostřednictvím agentury Crossref, autorů objektů ad.) můžete prohledávat zde:

Videonávody k DataCite (metadata, citace, Fabrica, API) naleznete na YouTube kanále DataCite Trainings.

Kontakt

Pro další informace o DOI a možnostech podpory jeho využití ve vaší instituci kontaktujte národní centrum DOI na doi@techlib.cz.

Poslední aktualizace: 27. února 2024

Použité zdroje:
DOI Foundation [online]. Wilmington (Delaware): International DOI Foundation, c2022 [cit. 2023-02-01]. Dostupné z: https://www.doi.org/
DOI Handbook [online]. Wilmington (Delaware): International DOI Foundation, 2019 [cit. 2023-02-01]. Dostupné z: https://www.doi.org/the-identifier/resources/handbook
DataCite Support [online]. Hannover: DataCite [cit. 2023-02-01]. Dostupné z: https://support.datacite.org/