Pro zájemce o služby NC ORCID

Chtěli byste začít využívat služeb národního centra ORCID? Pokud ano, je třeba podniknout několik kroků:

  1. Prozkoumejte, jak je ORCID jako osobní identifikátor rozšířen ve vaší instituci.
  2. Rozmyslete si, do kterých systémů chcete ORCID integrovat. Pomoci vám může webinář  a materiály týkající se integrace od společnosti ORCID. Doporučujeme shlédnout záznamy z dalších webinářů určených členům ORCID.
  3. Určete hlavní kontakt – tzn. osobu, se kterou lze komunikovat veškeré záležitosti týkající se ORCID ve vaší instituci a na níž se lze spolehnout, že bude reagovat.
  4. Určete technický kontakt – tzn. osobu, která bude mít na starosti integraci ORCID a bude působit jako hlavní kontakt pro případné technické dotazy ze strany ORCID.
  5. Sdělte nám svůj zájem na orcid@techlib.cz.
  6. Domluvíme si s vámi schůzku, na které se pobavíme o vašich plánech.

Co se bude dít poté?

Služeb národního centra ORCID lze začít využívat vždy ke dvěma datům v kalendářním roce – jedno z nich je vždy 1. ledna, druhé bude oznámeno s dostatečným předstihem.  Domluvíme se na datu, k němuž chce vaše instituce začít využívat služby NC ORCID. K tomuto datu podepíše vaše instituce a NTK  Smlouvu o poskytnutí služeb ORCID.

Až budete mít k dispozici služby NC ORCID:

  • Připravte si komunikační kampaň, která podpoří využívání ORCID na vaší instituci. Pomoci vám mohou propagační materiály, které jsme připravili.
  • Začněte pracovat na integraci ORCID do vašich systémů.
  • Sdílejte materiály týkající se využití ORCID, které vytvoříte pro svou instituci, s NTK, respektive dalšími uživateli služeb NC ORCID.

NTK pro uživatele služeb NC ORCID pořádá pravidelné schůzky, na nichž si uživatelé mohou vyměnit své zkušenosti s využitím ORCID a sdílet dobrou praxi.