Národní centrum DOI

Národní centrum DOI (NC DOI) bylo zřízeno k 1. červnu 2023 k podpoře implementace a efektivního využívání perzistentního identifikátoru DOI (Digital Object Identifier; digitální identifikátor objektů) v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v České republice.

NC DOI je koordinováno Národním centrem pro perzistentní identifikátory (Centrum PID), jež je součástí Národní technické knihovny (NTK).

Proč využít služby NC DOI

Využívání služeb přidělování DOI prostřednictvím registrační agentury DataCite v rámci NC DOI vaší organizaci zajistí:

  1. pokrytí finančních nákladů na využití služeb DataCite z projektu CARDS v letech 2023 až 2028 (NTK si vyhrazuje právo změnit výši podpory),
  2. metodickou podporu a podporu při základních technických problémech s přidělováním DOI ze strany NTK,
  3. sdílení zkušeností a dobré praxe s využitím DOI mezi uživateli služeb národního centra.

Kdo může využít služeb NC DOI

Využití služeb NC DOI je otevřeno všem vysokoškolským institucím, výzkumným a dalším neziskovým organizacím působícím v oblasti vědy, výzkumu a inovací, které se nacházejí v České republice a které produkují v rámci své činnosti výzkumná data, datové sady a jiné typy výstupů, kterým přidělují či plánují přidělovat identifikátory DOI.

Kontakt

Chcete začít využívat služby NC DOI? 

Kontaktujte nás na doi@techlib.cz.

Potřebujete se na něco zeptat?

Můžete se podívat také na komunitní materiály NC DOI.

Ostatní dotazy rádi zodpovíme na doi@techlib.cz

Seznam členů NC DOI

InstituceKontaktní osoba
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.David Novák: novak(at)arup.cas.cz
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.Jan Dohnálek: jan.dohnalek(at)ibt.cas.cz
CESNETDavid Antoš: david.antos(at)cesnet.cz
Česká zemědělská univerzitaEva Kánská: kanska(at)pef.czu.cz
Knihovna AV ČR, v. v. i.Rudolf Sýkora: arl(at)lib.cas.cz
Masarykova univerzitaJiří Marek: marek(at)ics.muni.cz
Národní technická knihovnaJakub Šindelář: doi(at)techlib.cz
Univerzita KarlovaMilan Janíček: milan.janicek(at)ruk.cuni.cz
Univerzita Palackého v Olomouci Tereza Motalová: tereza.motalova(at)upol.cz
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský HolovousyMarkéta Vojtíšková: vojtiskova(at)vsuo.cz

Poslední aktualizace: 8. dubna 2024