ISMN pro hudebniny

ISMN (International Standard Music Number) je mezinárodní identifikátor – číselný kód sloužící v prostředí hudebního a knižního trhu, knihoven a v neposlední řadě také v celosvětové vědecké komunitě k jednoznačné identifikaci konkrétního vydání hudebniny.

V případě, že hudebnina vychází v různých typech vazby a/nebo elektronických formátech (pdf, ePub apod.), v samostatně dostupných úpravách a/nebo hlasech, každá z těchto verzí je identifikována unikátním ISMN. Každé další vydání je rovněž identifikováno unikátním ISMN.

Příklad zápisu identifikátoru ISMN v hudebnině:

ISMN 979-0-9004025-0-9

Vrcholným celosvětovým orgánem systému ISMN je The International ISMN Agency v Berlíně, která zpřístupňuje na svých webových stránkách mezinárodní adresář hudebních nakladatelů (Music PublishersInternational ISMN Database) obsahující i údaje o nakladatelích hudebnin v České republice.

Českým vrcholným orgánem systému ISBN je Národní knihovna České republiky – Česká národní agentura ISBN a ISMN. Ta jediná je oprávněna přidělovat ISMN nakladatelům a vydavatelům sídlícím v České republice a své služby dodává bezplatně.

Identifikátor ISMN neposkytuje žádnou formu právní ani autorské ochrany.

Přítomnost či nepřítomnost identifikátoru ISMN v hudebnině nemá vliv na povinnost odevzdat tzv. povinné výtisky do knihoven (viz https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/povinne-vytisky/pv).

Knihám o hudbě se přiděluje identifikátor ISBN (viz ISBN pro knihy).

Audiozáznamům ani videozáznamům se identifikátor ISMN nepřiděluje.

Využití identifikátoru ISMN v celosvětovém systému čárových kódů

Díky dohodě mezi GS1 (dříve EAN International a Uniform Code Council) a Mezinárodní agenturou ISBN a Mezinárodní agenturou ISMN lze provádět kódování ISMN do čárového kódu EAN-13, čímž je ISMN mezinárodní identifikátor kompatibilní s celosvětovým schématem čárových kódů.

Příklad tisku ISMN v symbolice čárového kódu EAN-13:

Čárové kódy pro hudebniny vydávané na fyzickém nosiči si lze vyžádat mailem v České národní agentuře ISBN a ISMN (ismn@nkp.cz).

Konzultace ohledně problematiky čárových kódů poskytuje organizace GS1 Czech Republic, která je jediným licencovaným pracovištěm pro registraci do systému GS1 na území České republiky.

V příručce „Systém GS1 Lineární čárové kódy“ z produkce GS1 Czech Republic je grafikům k dispozici mimo jiné velice praktická kapitola „Časté chyby při realizaci symbolů“.

Související předpisy a příručky

Poslední aktualizace: 12. dubna 2024

Zdroj: Národní knihovna ČR