Časté dotazy – ISBN, ISMN

Jak získat ISBN

V Národní knihovně České republiky lze bezplatně získat:

 1. sadu ISBN pro nakladatelství sídlící v Česku,
 2. jednotlivé ISBN pro knihu/e-knihu/audioknihu vydávanou fyzickou či právnickou osobou sídlící v Česku.

 • Jak získat (sadu) ISBN pro nakladatelství
  • Sadu ISBN fyzická či právnická osoba získá bezprostředně po registraci do systému ISBN. Podmínky naleznete na webu Národní knihovny České republiky: https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/isbn-online
  • Po vyčerpání přidělené sady čísel požádá nakladatel Českou národní agenturu ISBN a ISMN o novou sadu ISBN.

 • Jak získat ISBN pro konkrétní knihu (pro vydavatele)
  • Jednotlivé ISBN fyzická či právnická osoba získá na základě podané žádosti. Formulář žádosti o přidělení ISBN vyplňuje subjekt, který knihu vydává.

 • Jak získat ISBN pro konkrétní knihu (pro knihovny)
  • Knihovna, která katalogizuje knihu z čerstvé produkce vydanou bez ISBN, může pro danou knihu na vyžádání číslo ISBN získat. Žádost o přidělení ISBN poslaná na adresu isbn@nkp.cz by měla obsahovat skeny zdrojů popisu (u knih s čárovým kódem také sken stránky s kódem).

Jak získat ISMN

V Národní knihovně České republiky lze bezplatně získat:

 1. sadu ISMN pro nakladatelství sídlící v Česku,
 2. jednotlivé ISMN pro hudebninu/e-hudebninu vydávanou fyzickou či právnickou osobou sídlící v Česku.

 • Jak získat (sadu) ISMN pro nakladatelství
  • Sadu ISMN fyzická či právnická osoba získá bezprostředně po registraci do systému ISMN. Podmínky naleznete na webu Národní knihovny České republiky: https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/ismn-online
  • Po vyčerpání přidělené sady čísel požádá nakladatel Českou národní agenturu ISBN a ISMN o novou sadu ISMN.

 • Jak získat ISMN pro konkrétní hudebninu (pro vydavatele)
  • Jednotlivé ISMN fyzická či právnická osoba získá na základě podané žádosti. Formulář žádosti o přidělení ISMN vyplňuje subjekt, který hudebninu vydává.

 • Jak získat ISMN pro konkrétní hudebninu (pro knihovny)
  • Knihovna, která katalogizuje hudebninu z čerstvé produkce vydanou bez ISMN, může pro danou hudebninu na vyžádání číslo ISMN získat. Žádost o přidělení ISMN poslaná na adresu ismn@nkp.cz by měla obsahovat skeny zdrojů popisu (u hudebnin s čárovým kódem také sken stránky s kódem).

Poslední aktualizace: 8. dubna 2024