Komunitní materiály NC DOI

Základní dokumenty

Politika národního centra DOI

Politika upravuje fungování služeb národního centra. Definuje cíle NC DOI a povinnosti NTK i uživatelů služeb NC DOI. Řeší také financování služeb DataCite a které instituce mohou tyto služby využívat. V neposlední řadě je v politice ošetřena problematiky ochrany osobních údajů a prezentace a ukládání materiálů vytvořených v rámci činnosti NC DOI. Plné znění politiky

Perzistentní identifikátory v kontextu otevřené vědy

V rámci EOSC Tripartite Event se 1. 6. 2023 konal workshop o perzistentních identifikátorech vedený zástupkyněmi ORCID a DataCite. Workshop se věnoval využití PIDs ve výzkumném cyklu. Podrobně seznámil s organizací ORCID poskytující identifikátor osob ORCID iD a s registrační agenturou DataCite, která přiděluje digitální identifikátor objektů DOI. Byly ukázány také příklady implementace PIDs v zahraničí.

Záznam z workshopu je dostupný v institucionálním repozitáři NTK: https://doi.org/10.48813/3prk-m383 Workshop je v anglickém jazyce.