Národní centrum ISSN

Národní centrum ISSN (NC ISSN) je jedním z 93 národních center, která tvoří síť ISSN. Na žádost vydavatele nebo knihovny přiděluje ISSN tištěným i elektronickým novinám, magazínům, vědeckým časopisům, sborníkům z konferencí, edičním řadám a dalším tzv. pokračujícím zdrojům, vydávaným na území České republiky. Zpracovává o nich záznamy do národní databáze ISSN a do mezinárodního registru – ISSN Portal.

Národní databáze ISSN obsahuje záznamy o pokračujících zdrojích vycházejících na území ČR a evidovaných NC ISSN. Tvoří ji více než 17 000 záznamů obsahujících důležité informace, jako jsou název, ISSN, vydavatel, místo vydání, rok počátku nebo ukončení vydávání, jazyk, předchozí a následující název, přílohy apod., podle nichž lze v databázi vyhledávat. Pro širokou veřejnost je volně přístupná. Aktualizace dat je prováděna průběžně. Žadatelé o přidělení ISSN budou o vyřízení požadavku informování emailem. Přírůstky v bázi lze sledovat přes RSS.

Přidělení ISSN je bezplatné.

Jak požádat o přidělení ISSN

Kontakt

‌ E-mail: issn@techlib.cz
‌ Telefon: 232 002 440, 232 002 441

Korespondenční adresa:
Národní technická knihovna 
Národní centrum ISSN 
Technická 6
160 80 Praha 6 – Dejvice

Poslední aktualizace: 13. března 2024