ISSN pro časopisy

ISSN (International Standard Serial Number) je osmimístný číselný kód, kterým se jednoznačně identifikují názvy periodik a ostatních tzv. pokračujících zdrojů vydávaných kdekoliv na světě. Záznamy ISSN jsou uloženy v referenční bázi – ISSN Portal. Číselný kód sám o sobě nemá žádný význam, žádnou konotaci k původu či obsahu seriálu.

K čemu slouží ISSN

  • ISSN můžete využít v citacích z odborných časopisů.
  • ISSN se používá jako identifikační kód pro potřebu počítačového zpracování, vyhledávání a přenosu dat.
  • ISSN používají knihovny pro identifikaci a objednávky časopisů, pro potřeby meziknihovních služeb a souborných katalogů.
  • ISSN je základní údaj pro efektivní elektronické doručování dokumentů.
  • ISSN lze využít k vytvoření čárového kódu  GTIN 13 podle ČSN 97 7116 pro distribuci periodik. Podrobné informace na webu GS1 Czech Republic

Související předpisy

  • Norma ISO 3297 (Information and documentation – International standard seriál number) definuje standardní kód (ISSN) pro jednoznačnou identifikaci seriálových publikací (pokračujících zdrojů).
  • Z přidělení ISSN ani z jejich používání místo publikací, které reprezentují, nebo ve spojení s nimi nevyplývají žádná autorská práva (viz ISO 3297 bod 5.10).
  • Zákon 46/2000  Sb. ve znění pozdějších předpisů (tiskový zákon) upravuje povinnosti vydavatelů periodického tisku včetně  povinnosti evidence tištěných periodik (šířených veřejně a vycházejících alespoň 2x ročně nebo častěji) na Ministerstvu kultury ČR, odbor Média a audiovize. Tento zákon dosud neupravuje povinnosti vydavatelů online periodik (pokračujících zdrojů) ani nepověřuje žádnou instituci jejich evidencí nebo registrací.
  • ČSN 97 7116 (Čárové kódy – Označování seriálových publikací čárovým kódem systému GTIN).
  • Více o ISSN a obecných kritériích jeho přidělování naleznete v Manuálu ISSN Mezinárodního centra ISSN.

Poslední aktualizace: 27. března 2024