Centrum PID vedlo webinář Úvod do problematiky perzistentních identifikátorů

Zástupkyně Národního centra pro perzistentní identifikátory vedly dne 22. března 2024 webinář nazvaný Úvod do problematiky perzistentních identifikátorů. Webinář se konal pod Školicím centrem iniciativy EOSC-CZ.

Perzistentní identifikátory (PIDs) jsou základním stavebním kamenem k naplňování FAIR principů. Jejich efektivní využívání může výrazně zjednodušit sdílení výsledků výzkumu. Webinář vysvětlil, co jsou perzistentní identifikátory, představil jejich typy a vysvětlil jejich využití v různých fázích výzkumného cyklu. Byla představena podpora zavádění perzistentních identifikátorů na národní úrovni do českého prostředí výzkumu, vývoje a inovací. Lektorky Petra Černohlávková a Hana Heringová se dále zaměřily detailněji na představení identifikátoru výzkumníků a výzkumnic ORCID iD a na to, jak ho lze nejlépe využít ve vědecké kariéře.

Účastníci webináře získali základní pochopení role perzistentních identifikátorů v systému vědecké komunikace. Dozvěděli se o tom, jak je implementace identifikátorů v České republice podporována. Naučili se prakticky, co nejlépe pro své potřeby využít identifikátor osob – výzkumníků a výzkumnic ORCID iD.

Detailnější informace k workshopu najdete na webu EOSC-CZ.