PF 2024 od národních center ORCID a DOI

Tým národního centra ORCID a národního centra DOI, které od roku 2023 fungují pod Národní technickou knihovnou, shrnuje rok 2023.

Co se podařilo v roce 2023?

Národní centra ORCID a DOI byla založeno 1. června.

Národní centrum ORCID začínalo s 18 členskými institucemi, 1. srpna se připojily další 3 instituce. Ke konci roku 2023 má centrum 21 členských institucí: 18 univerzit, CESNET, Grantovou agenturu ČR a Národní technickou knihovnu. K 1. lednu 2024 se připojila také Knihovna Akademie věd České republiky.

Národní centrum DOI má ke konci roku 8 členských institucí: 3 vysoké školy – Univerzitu Karlovu, Masarykovu univerzitu, Českou zemědělskou univerzitu, dále Knihovnu Akademie věd ČR, Biotechnologický ústav AV ČR, Archeologický ústav AV ČR v Praze, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy a Národní technickou knihovnu. K 1. lednu 2024 přistoupil také CESNET.

V rámci člneských institucí národního centra ORCID je nyní nachystáno 18 integrací, z toho 12 přidává informace na profily ORCID. Prostřednictvím integrací bylo k 1. 1. 2024 aktualizováno 5 525 profilů.

Členové národního centra DOI za celý rok 2023 registrovali 622 identifikátorů DOI (u registrační agentury DataCite).

Pro členy center jsme zorganizovali podrobný onboarding (národní centrum ORCID – 15. června, prezentace, národní centrum DOI – 13. července, prezentace), workshop o integracích ORCID (1. 11., prezentace a záznamy). Také jsme ohledně ORCID iD proškolili knihovníky a pracovníky podpory VaV z 5 univerzit (celkem 75 lidí) a knihovníky z MUNI jsme si ukázali práci s nástrojem Affiliation Manager (17 účastníků). 

Pro výzkumné a akademické instituce v ČR jsme nachystali propagační materiály k ORCID iD.

Služby národních center  jsme prezentovali:

  • 15. června v rámci konference National EOSC Tripartite Event and Czech Open Science Day,
  • 5. října na konferenci Vševěd,
  • 16. října v rámci Open Science Week,
  • 1. listopadu na konferenci Bibliotheca Academica,
  • 30. listopadu na konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě.

Co chystáme na letošní rok?

Ve dnech 11. – 13. června budeme spolu s organizací Australian Research Data Commons pořádat mezinárodní konferenci o perzistentních identifikátorech PIDfest, na níž jste srdečně zváni. Více informací o konferenci najdete zde: https://www.pidfest.org.

V pondělí 29. ledna se bude konat workshop k nástroji Affiliation Manager pro zájemce z členských institucí národního centra ORCID.

Budeme i dále pokračovat ve školeních o ORCID iD pro knihovníky a pracovníky podpory VaV. (Pokud byste měli o školení na vaší instituci zájem, vyplňte prosím tento formulář.)

Na podzim poté uspořádáme výroční setkání zástupců členských institucí obou národních center. Přesná data včas upřesníme.

Přejeme mnoho štěstí v novém roce a těší se na další spolupráci,
tým národních center