Workshop k integracím ORCID na konferenci Bibliotheca Academica

Dne 1. 11. 2023 proběhl workshop týkající se integrací ORCID do systémů organizací. Workshop byl určen zástupcům institucí, kteří užívají služby národního centra ORCID pod NTK a zájemcům o ně.

V úvodu byla shrnuta dosavadní činnost národního centra ORCID a byl stručně představen nástroj Affiliation Manager, který je členům k dispozici, a práce s ním. Stěžejním bodem workshopu byly ukázky existujících integrací ORCID do systémů českých institucí a jejich přínosy pro instituce. Kromě výměny zkušeností a best practice postupů byly účastníci seznámeni s připravovanou PR kampaní a sdílenými materiály, které mohou instituce použít k propagaci ORCID iD mezi svými výzkumníky.

Záznamy přednášek spolu s prezentacemi jsou dostupné v repozitáři NTK: https://www.techlib.cz/u/integraceORCID