Společné prohlášení DataCite, Crossref a sdružení vydavatelů STM k výzkumným datům

Dne 28. listopadu 2023 vydala DataCite, registrační agentura pro DOI (digitální identifikátor objektů) reprezentující globální členskou komunitu spolupracující s více než 3000 repozitáři po celém světě, a asociace STM, jejímiž členy je více než 140 vědeckých, technických a lékařských vydavatelských organizací, společné prohlášení o výzkumných datech, které navazuje na prohlášení z roku 2012. K prohlášení se přidala také další registrační agentura pro DOI Crossref, nezisková otevřená infrastruktura s více než 18 000 institucionálními členy ze 150 zemí.

Signatáři tohoto prohlášení doporučují následující osvědčené postupy v oblasti sdílení výzkumných dat:

 1. Při publikování svých výsledků ukládají výzkumníci související výzkumná data a výstupy do důvěryhodného datového úložiště, které přiděluje trvalé identifikátory (DOI, pokud jsou k dispozici). Výzkumníci odkazují na výzkumná data pomocí trvalých identifikátorů.
 2. Při používání výzkumných dat vytvořených jinými osobami výzkumníci uvádějí autorství tím, že datové sady citují v referenční části s použitím trvalých identifikátorů.
 3. Datové repozitáře umožňují sdílení výstupů výzkumu v souladu s FAIR principy, včetně podpory kvality a úplnosti metadat.
 4. Vydavatelé stanovují příslušné zásady pro sdílení dat v časopisech, které popisují způsob, jakým mají být data sdílena spolu s publikovaným článkem.
 5. Vydavatelé stanoví pokyny pro autory, aby v sekci reference článků uváděli citace dat s trvalými identifikátory.
 6. Vydavatelé zahrnují citace dat a odkazy na data v Prohlášeních o dostupnosti dat s trvalými identifikátory (DOI, pokud jsou k dispozici) do metadat článků registrovaných u Crossref.
 7. Kromě citací dat jsou v případě potřeby do publikovaných článků zahrnuta Prohlášení o dostupnosti dat (v lidsky i strojově čitelném formátu).
 8. Repozitáře a vydavatelé propojují články a datové sady prostřednictvím spojení trvalých identifikátorů v metadatech a referenčních seznamech.
 9. Poskytovatelé financí a výzkumné instituce poskytují výzkumníkům pokyny k postupům otevřené vědy, sledují dodržování zásad otevřené vědy, pokud je to možné, a podporují a motivují výzkumné pracovníky k otevřenému sdílení, citování a propojování výzkumných dat.
 10. Poskytovateké financí, instituce vytvářející politiku, vydavatelé a výzkumné instituce spolupracují na sladění politik a pokynů k FAIR principům pro výzkumná data.
 11. Všechny zúčastněné strany spolupracují na vývoji nástrojů, procesů a pobídek v průběhu celého výzkumného cyklu, aby umožnily sdílení vysoce kvalitních výzkumných dat, a to tak, aby všechny kroky v procesu byly pro výzkumníky jasné, snadné a efektivní díky poskytování podpory a poradenství.
 12. Zúčastněné strany odpovědné za hodnocení výzkumu zohledňují sdílení a citování dat ve svých strukturách systémů odměňování a uznávání.

Více o prohlášení včetně infografiky ke stažení najdete zde.