ORCID na Mendelově univerzitě v Brně

Autor článku: Open Science centrum, Mendelova univerzita v Brně 

Identifikátory vědce jsou důležitým nástrojem pro sebeprezentaci autorů. Rozhodli jsme se zefektivnit správu identifikátorů vědce, protože jsme neměli na univerzitě přehled, jaké identifikátory vědci používají. Zjistili jsme také, že na univerzitě je mezi autory řada jmenovců a v některých případech jsou tito autoři i na stejné fakultě. Právě pro jejich odlišení slouží identifikátory vědce. Při evidenci jsme zjistili, že někteří vědci své identifikátory nepoužívají vůbec nebo je nemají aktuální. Na druhou stranu se stávalo, že někteří vědci měli stejný identifikátor hned třikrát a používali je střídavě. Z toho důvodu bylo pro Mendelovu univerzitu v Brně důležité komplexně vyřešit jejich evidenci a správu. 

Evidenci a správu identifikátorů vědce zajišťují dvě pracovnice Open Science centra (dříve Knihovny), které je součástí Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb na MENDELU. Pracoviště se zabývá především metodickou podporou otevřené vědy, součástí je ale také evidence identifikátorů vědce. Open Science centrum eviduje identifikátory vědce, včetně ORCID iD, v systému Osobní bibliografické databáze (OBD), která slouží pro evidenci výsledků vědy a výzkumu na univerzitě. Ze systému OBD jsou výsledky vědy a výzkumu společně s identifikátory vědců odeslány do Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Naším cílem bylo mít evidované identifikátory vědce, aby mohly být odevzdány společně s publikacemi do RIV.  

Používání ORCID iD ukotvuje na naší univerzitě nařízení rektora 1/2021: Mezinárodní identifikátory výzkumných a vědeckých pracovníků. Směrnice zavádí pro vědecko-výzkumné pracovníky povinnost používat identifikátor ORCID iD a dále v rámci evidence nahlásit všechny existující identifikátory vědce. Ve většině případů vědci neměli problém s akceptací nařízení. Noví zaměstnanci svoje identifikátory hlásí a podařilo se zaevidovat identifikátory u cca 70 % všech vědecko-výzkumných pracovníků univerzity. Je důležité se zaměřit na komunikace se zaměstnanci, kteří nemají na univerzitě plný úvazek (externisté apod.). 

Univerzita chtěla nabídnout pomoc vědcům s aktualizací jejich ORCID iD, a proto se rozhodla využít v roce 2020 integraci ORCID. Cílem integrace ORCID bylo přidat vědcům afiliaci univerzity a jejich publikace do profilu ORCID.   

Aplikace MENDELU 

Pro integraci ORCID byla vytvořena interní aplikace, která propojuje ORCID, systém OBD a informační systém univerzity. Aplikace umožňuje pracovníkům Open Science centra aktualizovat vědcům profily ORCID.  

Aplikace přehledně zobrazuje následující informace o autorech:  

  • Evidenci ORCID identifikátorů 
  • Současnou afiliaci a pracoviště vědce 
  • Udělení souhlasu knihovně MENDELU  
  • Porovnání publikací v ORCID a v systému OBD 

Pro pracovníky Open Science centra bylo důležité, aby aplikace uměla rozesílat vědcům automatické e-maily, které vyzývají vědce k založení identifikátoru ORCID iD a k udělení souhlasu knihovně, aby mohlo Open Science centrum aktualizovat jejich profil ORCID.  

Pro usnadnění práce v aplikaci je zásadní, aby bylo možné filtrovat. Jedná se o filtr pracoviště autora (fakulta, ústav), jeho status: (zaměstnanec, student, externista) a dále rok vydání publikací.   

  1. Díky integraci umí aplikace MENDELU zapsat současnou afiliaci vědce v angličtině z univerzitního informačního systému do ORCID profilu: 

Angličtinu jsme zvolili kvůli mezinárodnímu přesahu.  

B) Aplikace MENDELU přenáší záznam publikací ze systému OBD do profilu ORCID vědce:  

Pro vědeckou komunitu je důležité, aby byly identifikátory vědců co nejvíce viditelné. Z toho důvodu jsou identifikátory vědce součástí profilu autora v informačním systému univerzity. Dále se ORCID iD autorů univerzity zobrazuje v metadatech záznamů publikací v otevřeném repozitáři výsledků vědy a výzkumu MENDELU.  

Každý člen ORCID má přístup k portálu člena (Member Portal), ve kterém je přehledně zobrazeno, kolik profilů je součástí univerzitní integrace a statistika přidaných afiliací a publikací. Tyto statistiky používáme k vyhodnocení správy ORCID na univerzitě.    

Souhlas autora knihovně MENDELU 

Pro aktualizaci profilu ORCID musí autor udělit souhlas knihovně, bez souhlasu nemůže univerzita aktualizovat profil ORCID autora. Tato část je nejvíce časově náročná, je důležité autory přímo vyzvat k udělení souhlasu knihovně MENDELU.  

Nejprve jsme vyzývali autory pomocí aplikace, kde byl již předchystaný e-mail s jedinečným odkazem autora pro udělení souhlasu. Stávalo se ale, že e-maily padaly do spamu. Proto jsme umístili odkaz na udělení souhlasu na webové stránky Open Science centra https://uvis.mendelu.cz/orcid, na které vědce směrujeme. Toto řešení funguje bez problémů. 

Integraci měl na starost pracovník IT oddělení (0,2 FTE), který připravil aplikaci MENDELU ve spolupráci s Open Science centrem. Na začátku bylo důležité se dohodnout, které informace jsou z pohledu publikační činnosti autora důležité: jak má vypadat správně afiliace, co mají obsahovat záznamy publikací dle publikačních standardů apod. Integraci se podařilo úspěšně dokončit za sedm měsíců.   

Co nás čeká v budoucnu?  

Chtěli bychom rozšířit funkcionality aplikace, především bychom chtěli do profilu autora přenášet také informace o projektech vědců. Dále bychom se chtěli zaměřit i na méně časté publikační formy: například R_SOFTWARE, Nmap_SPECIALIZOVANÁ MAPA a P_PATENT.