NTK bude hostit mezinárodní komunitu expertů na perzistentní identifikátory během konference PIDfest

V Národní technické knihovně (NTK) proběhne od 11. do 13. června 2024 mezinárodní konference PIDfest věnovaná perzistentním identifikátorům. Cílem akce je propojit experty v oblasti perzistentních identifikátorů, jejich poskytovatele a uživatele z celého světa, aby společně prodiskutovali současné trendy i praktické výzvy ve využívání identifikátorů pro usnadnění informačních a administrativních procesů v komunikaci vědy.

Perzistentní identifikátory (PIDs) jsou základními stavebními kameny komunikace výsledků výzkumu v současném digitálním prostředí. Umožňují jednoznačnou a trvalou identifikaci nejrůznějších entit (výzkumníků a výzkumnic, článků, datových sad a dalších digitálních objektů, výzkumných organizací, poskytovatelů financí, grantů, projektů a mnoha dalších). PIDs zajišťují dostupnost informací o těchto entitách, možnost na ně jednoduše odkazovat a vzájemně je propojovat. V NTK minulý rok vzniklo v rámci projektu CARDS Národní centrum pro perzistentní identifikátory, které poskytuje metodologickou a finanční podporu pro zavádění PIDs již desítkám českých výzkumných organizací. 

Ředitel NTK Ing. Martin Svoboda uvádí: „Jako ředitel NTK jsem hrdý, že právě naše knihovna bude hostit tuto mezinárodní konferenci a do České republiky přivede jedinečnou expertízu světové úrovně v oblasti, která možná není veřejnosti tolik známá, ale je zcela nedílnou součástí kvalitní infrastruktury pro vědu, výzkum a inovace. Velký zájem o účast na konferenci nám také ukazuje, že se nám podařilo správně odhadnout poptávku komunity kolem perzistentních identifikátorů po podobné akci.”

Konferenci PIDfest pořádá NTK ve spolupráci s australskou organizací Australian Research Data Commons (ARDC), jejíž misí je podporovat australský výzkum a inovace budováním špičkové infrastruktury pro datové zdroje. 

„Organizace ARDC je hrdá, že může s NTK spolupořádat PIDfest 2024,“ uvádí Natasha Simons, ředitelka národní koordinace v Australian Research Data Commons (ARDC) a členka organizační komise konference. „Tato událost je vynikající příležitost k setkání globální komunity a k diskuzím o všech aspektech PIDs a jejich využití k podpoře výzkumu, inovací a jejich dopadu. Očekáváme vzrušující, živé diskuze s našimi kolegy z celého světa, které posílí australskou národní strategii PIDs vedenou ARDC a zlepší infrastrukturní služby pro PIDs, které poskytujeme.“ Doplňuje ředitelka ARDC Natasha Simons.

Konference se osobně zúčastní zhruba 180 odborníků z celého světa i České republiky včetně představitelů předních poskytovatelů perzistentních identifikátorů jako například ORCID (identifikátor výzkumníků a výzkumnic), DOI (identifkátor článků, datových sad a dalších výsledků výzkumu), ROR (identifikátor výzkumných organizací), ISSN (identifikátor časopisů) nebo RAiD (vznikající identifikátor výzkumných aktivit).

Další účastníci budou z řad organizací, které obdobně jako NTK podporují na národní úrovni zavádění PIDs jako např. nizozemská asociace SURF, britská infrastruktura Jisc, finské CSC – IT centrum pro vědu, Japonská agentura pro vědu a technologii nebo kanadská síť Canadian Research Knowledge Network.

Zúčastní se také zástupci dalších prestižních výzkumných organizací, které implementují PIDs do svých činností. 

Program konference PIDfest kromě přednášek ponechává velkou část třídenní konference pro interaktivní aktivity, které umožní diskuze mezi účastníky a řešení konkrétních praktických otázek využití PIDs. 

Všechny informace jsou k dispozici na webu konference www.pidfest.org

Konferenci PIDfest sponzorují společnosti Digital Science, ORCID a platforma Open Science Framework.