iD & Me: ORCID & Accessibility

ORCID má být otevřený a přístupný všem tak, aby sloužil globální komunitě, kde jsou všichni, kdo se podílejí na výzkumu, vývoji a inovacích, jedinečně identifikováni a spojeni se svými příspěvky napříč obory, hranicemi a časem.

Podle organizace Web Accessibility Initiative (WAI) musí být online technologie, aby byla přístupná, navržena a vyvinuta tak, aby ji mohli používat lidé se zdravotním omezením. V souladu s touto iniciativou posloužil audit přístupnosti v roce 2022 společnosti ORCID jako katalyzátor k zahájení průběžné práce na významném zlepšení přístupnosti v rámci registru ORCID.

Připojte se k tomuto webináři, kde se dozvíte více a o pokračující cestě, kterou se společnost ORCID zavázala podniknout, aby zajistila, že ORCID bude přístupný všem.

Datum a čas konání události: 16. května v 17:00.