Změny v přidělování ISBN od 2024

Česká národní agentura ISBN a ISMN informuje o nových zásadách v přidělování ISBN, které vstoupily v platnost v letošním roce.

1. Od roku 2024 je přidělováno číslo ISBN rovněž audioknihám. Audiokniha, které je přiděleno číslo ISBN, má splňovat tato doporučení:
         – audiokniha má být dostupná veřejnosti (například prostřednictvím dodavatelského řetězce),
         – audiokniha má být zvukovou verzí textového produktu, i kdyby textový produkt nebyl nikdy vydán,
         – nedílnou součástí audioknihy má být informace o jejím názvu, vydavateli a autorských právech atd. v rámci hlavního souboru nebo v samostatném souboru (obdoba tiráže),
         – je vhodné přečíst výše zmíněné informace o audioknize na začátku nebo na konci audioknihy.

Pro ohlašování audioknih (dostupných na fyzickém nosiči nebo online ke stažení) využijte tento formulář.


2. Vydáváte-li publikaci společně s dalším vydavatelem či vydavateli, přiděluje nyní ISBN pouze jeden z nakladatelů – koeditorů. Doporučujeme, aby publikaci vydané tzv. v koedici přidělil ISBN ten koeditor, který bude zodpovědný za její distribuci.

3. Vydáváte-li časopis s periodicitou 2x ročně, ale tisknete ho jako dvojčíslo, ISBN nepřidělujte. (Naopak stávající praxe přidělování ISBN ročenkám zůstává beze změny, tj. klasickým ročenkám se ISBN přidělují.)

4. Proběhla aktualizace přehledového materiálu o druzích dokumentů, kterým se přiděluje či nepřiděluje číslo ISBN. Dostupný je na tomto odkazu.
ISBN se primárně nepřiděluje:
         – papírenskému zboží v měkké či pevné vazbě (např. diáře, zápisníky, vzpomínková alba, omalovánky pro děti i dospělé),
         – hracím kartám nebo deskovým hrám,
         – křížovkám, sudoku,
         – letákům,
          – nástěnným dokumentům (kalendáře, plakáty).