Workshop Perzistentní identifikátory v kontextu otevřené vědy

Dne 1. června pořádalo Národní centrum pro perzistentní identifikátory workshop, který se věnoval perzistentním identifikátorům a jejich významu v otevřené vědě.

Perzistentní identifikátory jsou díky své trvalosti a interoperabilitě nezbytné pro efektivní výměnu a sdílení informací o osobách a objektech a jsou nutnou komponentou FAIR dat. Workshop se věnoval využití PIDs ve výzkumném cyklu, podrobně účastníky seznámil s organizací ORCID poskytující identifikátor osob ORCID iD a s registrační agenturou DataCite, která přiděluje digitální identifikátor objektů DOI. Ukázány byly také příklady implementace perzistentních identifikátorů ze zahraničí.

Workshop vedly Helena Cousijn, komunitní manažerka společnosti DataCite, a Paloma Marín-Arraiza, manažerka pro konsorcia společnosti ORCID.

Záznam workshopu je k dispozici v Institucionálním repozitáři NTK. Workshop byl veden v angličtině.