Výroční setkání komunity DataCite 12. října

Ve čtvrtek 12. října pořádala společnost DataCite v rámci svého výročního setkání sérii online přednášek a školení pro uživatele jejich služeb (individuální členy i členy konsorcií) a pro širší komunitu.

Školení (DataCite Trainings) jsou určené pouze pro instituce, které využívají služeb DataCite.

Přehled přednášek a školení (odkaz vede na záznam daného příspěvku)

název
The DataCite Journey: Reflecting on Progress and Envisioning the Future
Grant IDs, IGSN IDs and GAP: Innovating for the Future
DataCite Training: Citations in DataCite Metadata (pouze pro instituce užívající služby DataCite)
DOI Workflow Best Practices: Regional Exemplars from DataCite Members
The Role of Funders in Building a Robust and Trustworthy Output Tracking Mechanism Using PIDs and Open Metadata
Advancing Equity, Visibility, and Evaluation for Open Data: DataCite’s Global Access Program and Make Data Count
DOI Workflow Best Practices: Regional Exemplars from DataCite Members (Americas)