Seznam nadnárodních nakladatelů od ISSN

Mezinárodní centrum ISSN a síť téměř 100 národních center ISSN slouží vydavatelům, kteří potřebují jednoznačnou identifikaci svých seriálových publikací. Místo vydání je rozhodující pro určení centra ISSN, které zodpovídá za přidělení čísla ISSN, tvorbu a správu záznamu.

Pokud vydavatel působí ve více zemích současně, může dojít k dohodě mezi vydavatelem a dotčenými centry ISSN tak, aby všechny požadavky na identifikaci vyřizovalo jen 1 z dotčených center ISSN, aby nedocházelo k duplicitám přidělování ISSN.

Seznam více než 300 „multinational publishers“ je dostupný na webu ISSN IC : https://www.issn.org/services/requesting-an-issn/the-issn-for-multinational-publishers/

Obsahuje název vydavatele, hlavní značku (např. pod značkou Springer je sdruženo téměř 70 vydavatelů), zemi/země, kde vydavatel působí a zodpovědné centrum ISSN.

Dále obsahuje také linky na báze:

  • ISNI (International Standard Name Identifier) – mezinárodní standardní identifikátor jména určený k jednoznačné a globální identifikaci tzv. „veřejných identit“, tj. jmen fyzických osob a korporací, které jsou v roli tvůrců, producentů, vydavatelů, distributorů nebo správců intelektuálních obsahů
  • VIAF (Virtual International Authority File) –  mezinárodní soubor jmenných autorit, společný projekt několika národních knihoven  a souborných katalogů (na začátku byly Německá národní knihovna a  americká  LoC) spravovaný Online Computer Library Center.