NC ORCID – Komunitní materiály

A. Workflow integrace ORCID

 1. Co je integrace ORCID
 2. Před samotnou integrací
 3. Vývoj vlastní integrace
 4. Více informací k integraci

B. ORCID a GDPR


A. Worflow integrace ORCID

Co je integrace ORCID?

ORCID nabízí dvě rozhraní API (Application Programming Interface), která umožňují systémům organizací připojit se k registru ORCID, sbírat ověřená ORCID iD, číst data z ORCID záznamů a příp. do nich přidávat informace. 

Některé funkce API jsou volně dostupné komukoli (Veřejná API), jiné jsou k dispozici pouze členským organizacím ORCID (Členská API). Každý si může zdarma vyzkoušet kterékoli z rozhraní API na testovacím serveru Sandbox.

Pozor! Jakákoliv akce, která mění osobní ORCID profil výzkumníka prostřednictvím integrace, musí být nejprve povolena ze strany jednotlivých výzkumníků. Výzkumník se musí přihlásit do svého profilu a dát vaši instituci oprávnění k provádění změn (např. k tomu, že jim můžete do profilu ORCID přidávat záznamy o jejich publikacích). Tím je zaručena správná shoda mezi uživateli a jejich iD a zároveň je zajištěno, že si uživatelé zachovají kontrolu nad svými záznamy.

Před samotnou integrací

Nejprve si ujasněte, k čemu chcete rozhraní API využít. Můžete:

 • sbírat a zobrazovat ve svých systémech autentizované ORCID ID,
 • přidávat informace na ORCID profily výzkumníků,
 • číst data z ORCID profilů,
 • synchronizovat výměnu informací mezi vaším systémem a ORCID.

!!! Pouze členové ORCID mohou přidávat informace na ORCID profily. Pokud ještě nejste členem ORCID a chtěli byste se jím stát, ozvěte se nám na orcid@techlib.cz

Pokud nemáte kapacity na integraci ORCID API, jako členové Národního centra ORCID můžete využít nástroj Affiliation Manager, díky kterému můžete na profily výzkumníků snadno přidat údaje o zaměstnání, vzdělání, kvalifikaci, zvaných pozicích, službách a členství.

Zjistěte, zda již využíváte systémy či služby, které již ORCID podporují.

Rozmyslete si, jak budete o plánované integraci ORCID komunikovat se svými výzkumníky – co od nich budete potřebovat, jaké výhody pro ně budou mít a co budou muset udělat. Inspirací vám mohou být různé materiály od společnosti ORCID.

Vývoj vlastní integrace

Informujte nás o plánované integraci na orcid@techlib.cz

Vyvíjejte a testujte integraci pomocí testovacího serveru Sandbox. Jedná se o kopii registru ORCID, která obsahuje pouze testovací data. Vaše činnost tak nijak neovlivní data skutečná. Sandbox vám umožní si vyzkoušet členskou API pro čtení i zápis a aktualizaci údajů na profilech ORCID. Pro tyto účely si v Sandboxu vytváříte testovací uživatelské účty. To lze provést prostřednictvím uživatelského rozhraní, podobně jako v produkčním registru ORCID. 

Seznamte se s osvědčenými postupy integrace a ujistěte se, že splňuje minimální požadavky.

 • Používejte OAuth k ověřování ORCID iD. 
 • Na svých stránkách umístěte tlačítko nebo odkaz se značkou ORCID, který umožní autentizaci iD.
 • Zobrazte autorizační obrazovku OAuth podle pokynů ORCID.
 • Používejte HTTPS protokol pro přesměrování URI adresy svých stránek a pro spojení s rozhraním ORCID API .
 • Přijměte a uložte všechna data vrácená při výměně tokenů spolu s údaji uživatele ve svém systému.
 • Používejte vhodné rozsahy a metody požadavků.
 • Veřejně zobrazujte ověřené ORCID iD . iD by se měly zobrazovat podle pokynů ORCID.

Naplánujte si ukázku s týmem ORCID. Než bude vaše integrace spuštěna v produkčním registru ORCID, ORCID Engagement Team dvakrát zkontroluje, zda vše, co jste vytvořili v Sandboxu, bude fungovat i v produkčním registru.

Po schválení požádejte o pověření člena API.

Spusťte integraci a komunikujte s komunitou. Komunikace s uživateli v průběhu celého integračního procesu je stejně důležitá jako vývoj technologie. Výzkumníci musí být informováni o tom, co je ORCID, proč žádáte o přístup k jejich záznamu ORCID a co budete s jejich daty dělat. Navštivte stránku ORCID s informačními zdroji, kde najdete nápady, jak vytvořit komunikační kampaň týkající se vaší nové integrace. Nebo se podívejte na stránky jiných českých institucí – jejich přehled naleznete na https://identifikatory.cz/cs/sluzby/nc-orcid/.

Více informací k integraci


B. ORCID a GDPR

Na podzim 2022 proběhl webinář týkající se problematiky ORCID iD a GDPR. Cílem webináře bylo zmírnit obavy v oblasti nakládání s osobními údaji, zejména z převodu osobních údajů mimo EU či správy profilu pověřenými osobami a institucemi. Účastníci se nejdříve seznámili se základy fungování ORCID iD a se zásadami ochrany osobních údajů společnosti ORCID. Tyto zásady pak z pohledu českého a evropského práva na ochranu osobních údajů okomentoval JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. z Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Záznam z webináře je dostupný v institucionálním repozitáři NTK: https://doi.org/10.48813/qtb7-rj71