NC DOI – Komunitní materiály

Základní dokumenty

Politika národního centra DOI

Politika upravuje fungování služeb národního centra. Definuje cíle NC DOI a povinnosti NTK i uživatelů služeb NC DOI. Řeší také financování služeb DataCite a které instituce mohou tyto služby využívat. V neposlední řadě je v politice ošetřena problematiky ochrany osobních údajů a prezentace a ukládání materiálů vytvořených v rámci činnosti NC DOI. Plné znění politiky naleznete zde.